Zajęcia opiekuńcze i konsultacje

Drodzy Rodzice,od poniedziałku 8 czerwca 2020 roku ruszamy z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi dla dzieci klas I-III oraz konsultacjami dla uczniów z klas IV-VIII. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie z Państwa decyzją. Procedury dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych pozostają takie same – Karta zgłoszenia dziecka ( z informacjami o zdrowiu itp.) Oświadczenie Rodzica / prawnego opiekuna,a także codzienne oświadczenia o zdrowiu dziecka. Dziecko do szkoły musi przyprowadzić osoba dorosła, która przyniesie i odda dokumenty dyrektorowi szkoły lub osobie przez niego wyznaczonej.

Pozdrawiam

Dyrektor Szkoły
mgr Grażyna Kasperek