Nabór

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 15 w Zabrzu.

ZGŁOSZENIE kandydata do SP15

Wniosek kandydata do kl.I SPOZA REJONU do SP15

Terminy rekrutacji dla osób zamieszkałych poza obwodem szkoły