Nabór

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 15 w Zabrzu.

ZGŁOSZENIE kandydata do SP15

Wniosek kandydata do kl.I SPOZA REJONU do SP15

Wniosek kandydata SPOZA REJONU do SP15

Wniosek rodzica o odroczenie ucznia