Grono Pedagogiczne

Nauczyciele w „Szkole Pod Lasem”

Dyrektor szkoły – mgr Grażyna Kasperek

Wicedyrektor – mgr Krystyna Kęsy

Nauczyciel Przedmiot
Bagińska Grażyna Język angielski
Bagińska Grażyna Język polski
Bartecka Joanna Plastyka
Bartecka Joanna Technika
Bartoszewska Barbara Edukacja wczesnoszkolna
Bartoszewska Barbara Wychowanie w świetlicy szkolnej
Bartoszewska Karolina Edukacja wczesnoszkolna
Bartoszewska Karolina Obowiązki nauczyciela logopedy
Bugaj Beata Język polski
Bugaj Beata Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Dudek Alina Chemia
Dudek Alina Matematyka
Gałązka Waldemar Muzyka
Gaweł Iwona Edukacja wczesnoszkolna
Gaweł Iwona Geografia
Gaweł Iwona Przyroda
Kasperek Andrzej Obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego
Kasperek Grażyna Obowiązki nauczyciela pedagoga
Kęsy Krystyna Język polski
Kolenda Anna Nauczyciel wspomagający
Kolenda Anna Obowiązki nauczyciela pedagoga
Kowolik Joanna Edukacja wczesnoszkolna
Kozłowski Bartosz Wychowanie fizyczne
Krzyk Anna Matematyka
Kucner Elżbieta Historia
Kucner Elżbieta Wiedza o społeczeństwie
Kucner Elżbieta Wychowanie do życia w rodzinie
Leśko Alicja Religia
Łuczak Małgorzata Wychowanie fizyczne
Machowska Magdalena Edukacja wczesnoszkolna
Machowska Magdalena Wychowanie w świetlicy szkolnej
Maciążek Elżbieta Matematyka
Maciążek Elżbieta Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Małachowska Agata Geografia
Małachowska Agata Informatyka
Markiewicz Katarzyna Edukacja wczesnoszkolna
Pasternak Ewa Biologia
Pasternak Ewa Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Pisiewicz Łukasz Edukacja dla bezpieczeństwa
Podobińska Iwona Język angielski
Podobińska Iwona Nauczyciel wspomagający
Podobińska Iwona Zajęcia rewalidacyjne
Polczyk Patrycja Język hiszpański
Polczyk Patrycja Wychowanie w świetlicy szkolnej
Poloczek Katarzyna Fizyka
Poloczek Katarzyna Matematyka
Prusinowska Marta Wychowanie w świetlicy szkolnej
Sobczyk Jolanta Edukacja plastyczna
Sobczyk Jolanta Wychowanie w świetlicy szkolnej
Trzaska Dorota Obowiązki nauczyciela bibliotekarza
Wachowicz Michał Historia
Wachowicz Michał Wychowanie w świetlicy szkolnej
Wawrzyk Agnieszka Wychowanie w świetlicy szkolnej
Wojtczak Marcin Religia
Wojtynek Adrianna Język polski
Zaczkowska-Klejkiewicz Irena Edukacja muzyczna
Zaczkowska-Klejkiewicz Irena Wychowanie fizyczne
Ziębińska Anna Język angielski