Grono Pedagogiczne

kadra

Nauczyciele w „Szkole Pod Lasem”

Dyrektor szkoły – mgr Grażyna Kasperek

Wicedyrektor – mgr Krystyna Kęsy

     Wicedyrektor – mgr Elżbieta Kucner

<![endif]–>

 

mgr Anna Kolenda – pedagog szkolny

mgr Grażyna Bagińska – język polski

mgr Joanna Bartecka – plastyka, technika, informatyka       

mgr Barbara Bartoszewska – klasy I-III

mgr Karolina Bartoszewska – klasy I-III

mgr Beata Bugaj  – język polski, WDŻ

mgr Marta Prusinowska – świetlica szkolna  

ks. mgr Józef Dorosz – religia  

mgr Alina Dudek – chemia

mgr Agata Falkiewicz – język angielski       

mgr Waldemar Gałązka – muzyka

mgr Iwona Gaweł – geografia

mgr Agnieszka Gąsiewska – matematyka  

mgr Krystyna Kęsy – język polski

mgr Joanna Kowolik – klasy I-III

mgr Bartosz Kozłowski – wychowanie fizyczne

mgr Anna Krzyk – matematyka      

mgr Alicja Leśko – religia

mgr Małgorzata Łuczak – wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Machowska – klasy I-III      

mgr Agata Małachowska – informatyka

mgr Katarzyna Markiewicz – klasy I-III      

mgr. Patrycja Polczyk – język hiszpański

mgr Katarzyna Poloczek – fizyka

mgr Halina Prędka – Pawłowska – przyroda

mgr Katarzyna Kacprzyk – klasy I-III      

mgr Dorota Trzaska – historia i społeczeństwo, biblioteka

mgr Michał Wachowicz – historia

mgr Agnieszka Wawrzyk – świetlica szkolna

mgr Irena Zaczkowska – Klejkiewicz  – muzyka, wychowanie fizyczne

mgr Anna Ziębińska – język angielski

mgr Ewa Pasternak – biologia
mgr Iwona Podobińska – język angielski, rewalidator
mgr Adrianna Wojtynek – język polski
mgr Katarzyna Malinowska – pedagog
mgr Elżbieta Maciążek- matematyka
mgr Marcin Farafontow – język niemiecki
mgr Jolanta Sobczyk – wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne
mgr Elżbieta Kucner – wicedyrektor
mgr Elżbieta Kucner – historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
ks. Marcin Sobota – religia
mgr Łukasz Pisiewicz – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Starostka – Nastała – język angielski