Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 15 im Ks. Jana Dzierżona

Adres szkoły:

41-800 Zabrze,
ul. Czołgistów 1

Numery telefonów:

telefon: 0-32 271-27-30
faks: 0-32 271-27-30

Numery wewnętrzne:

sekretariat – 20
księgowość – 22
biblioteka – 23
świetlica – 24
sala gimnastyczna – 25

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ ePUAP
/SP15ZABRZE/ESP

ADRESY SKRZYNEK E-MAIL
SEKRETARIAT – sekretariat@sp15.zabrze.pl
SEKRETARIAT – szkolapodlasem@gmail.com
DYREKTOR – dyrektor@sp15.zabrze.pl
WICEDYREKTORZY – wicedyrektor@sp15.zabrze.pl
GŁÓWNY KSIĘGOWY – ksiegowosc@sp15.zabrze.pl

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

RACHUNEK PODSTAWOWY – realizacja budżetu
ING Bank Śląski
10 1050 1230 1000 0023 5388 5326
RACHUNEK – DOCHODY WŁASNE
ING Bank Śląski
45 1050 1230 1000 0023 5388 5375