Rekrutacja do I klasy Szkoły Pod Lasem

W czasie, gdy szkoła jest zamknięta rodzice Uczniów z rejonu SP15 mogą zgłosić dzieci telefonicznie 32 271 27 30. Dyrektor szkoły czeka od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 🙂 Wnioski kandydatów spoza obwodu przyjmowane będą zgodnie z Zarządzeniem Prezydent Miasta od 22 kwietnia 2020 do 8 maja 2020 do godz. 15.00

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/