Dzień Otwartych Drzwi

Zapraszamy

kandydatów do pierwszej klasy wraz z opiekunami

na Dzień Otwartych Drzwi w Szkole pod Lasem

24 lutego 2018 r. w godz. 9.30 – 11.30.

W programie: zwiedzanie klas, zabawy edukacyjne i ruchowe,

spotkanie z przyszłymi wychowawcami.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

dod