Dokumenty regulujące pracę szkoły od 25.05

Szanowni Państwo, zamieszczamy załączniki Procedury Bezpieczeństwa w naszej szkole, która została wysłana do każdego poprzez e-dziennik Librus.

Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka – https://drive.google.com/open?id=1tsR3ajI6k4JY9T6-cNiAR61qgMe3GLD6

Oświadczenie rodziców – https://drive.google.com/open?id=17w0S2xnhMTC3xZQn59HA8_SMDSyIwNP5

Oświadczenie aktualizacyjne (wypełniane codziennie) –https://drive.google.com/open?id=1C74QRzI9XuYrebl0giqLesqWCatr73QJ