Dzień Otwartych Drzwi

Zapraszamy

kandydatów do pierwszej klasy wraz z opiekunami

na Dzień Otwartych Drzwi w Szkole pod Lasem

24 lutego 2018 r. w godz. 9.30 – 11.30.

W programie: zwiedzanie klas, zabawy edukacyjne i ruchowe,

spotkanie z przyszłymi wychowawcami.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

dod

11 listopada rocznica Odzyskania Niepodległości

Jest taka fasola, której ziarna, nie dość, że są w polskich barwach narodowych, to jest jeszcze na nich znamię, do złudzenia przypominające orła w koronie.

Sadzenie tej fasoli pod zaborami stało się przejawem patriotyzmu, dlatego też wszyscy, którzy to robili byli ścigani przez władze. Fasolę sadzili ubodzy i zamożni. Najczęściej niewielkie rośliny ukrywały się wśród grządek ziemniaków. Gospodynie pamiętały, by ziarna pojawiały się na stole podczas Wigilii. A powstańcy styczniowi z ziarnami fasoli w kieszeniach wyruszali walczyć z zaborcą.

Dziś można fasolę z orzełkiem posadzić w ogródku lub na działce. Jej uprawa jest łatwa. Nie lubi jedynie terenów wilgotnych. UWAGA: nasion tej fasoli nie sprzedaje się – nimi się dzieli.

źr. Poznaj swój kraj Nr 7-9/2016

 św niepodl

Rozczytana „15”

20 października w Szkole pod Lasem czytali wszyscy i wszyscy świetnie się bawili. Kogóż tu nie było! Na dyżurze pojawił się doktor Dolittle ze swoją barwną czeredką zwierząt. Był ptak ze złamanym skrzydłem, krokodyl, którego bolał ząb i małpka, która zbyt dużo zjadła. A tuż obok można było spotkać samą Królewnę Śnieżkę oraz jej wiernych krasnali. Nawet pani Jesień przyszła do nas, by pochwalić się niesamowitą barwnością stroju i bogactwem darów. Zaś kotów w butach było całe stadko. Nic dziwnego, że na pytania Pani, odpowiadało gromkie: miał! Wojownicze Żółwie Ninja zadziwiały pomysłowością i siłą. W takim towarzystwie na pewno nikomu włos z głowy nie spadnie! A ponieważ bajki jak zwykle dobrze się kończą, Kopciuszek pojął za męża Królewicza i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Na weselu nie zabrakło również Harrego Pottera, Hobbita i ich przyjaciół, którzy zadziwiali swymi tajemnymi mocami. I ja tam również byłem, miód i wino piłem… A wszystko, co zobaczyłem, na fotografiach uwieczniłem.

DSC07046

Ja i Ty. Me & You

a i Ty. Me & You to plenerowa wystawa fotografii Olivera Föllmi przed Domem Muzyki i Tańca, na którą składa się 80 wielkoformatowych zdjęć wraz z ich opisem. Ekspozycji towarzyszy 20 plansz tekstowych, na których znajdziemy między innymi myśli tak wybitnych postaci, jak: papież Franciszek, Dalajlama, Alfred Einstein, Ryszard Kapuściński, Janina Ochojska czy Piotr Młodożeniec.

Wystawa powstała, by inspirować widzów do podjęcia wspólnych działań na rzecz codziennej solidarności, do solidarności w akcji.

DSC07057 DSC07055 DSC07054 DSC07052 DSC07049 DSC07048 DSC07047

 

Podróż do wnętrza Ziemi

We wtorek 2 września klasy 7a, 6a i 6b zwiedziły Centrum Geoedukacji Kielce. W Centrum przedstawione są m.in. eksponaty prehistorycznych zwierząt oraz animacje na nowoczesnych monitorach. Jedną z najciekawszych atrakcji Centrum jest Kapsuła 5d, która zabrała nas w „Podróż do wnętrza Ziemi”.

Ponadto każdy uczeń otrzymał do oszlifowania kamień, który potem mógł ze sobą zabrać na pamiątkę.

IMG_20170926_114823 IMG_20170926_115748  IMG_20170926_115806 IMG_20170926_115816 IMG_20170926_115824 IMG_20170926_124620 IMG_20170926_124632 IMG_20170926_124649  IMG_20170926_125643 IMG_20170926_125821 IMG_20170926_130418 IMG_20170926_132713

Kolejnym punktem tej edukacyjnej wyprawy było Centrum Nauki Leonardo da Vinci

w Chęcinach.

IMG_20170926_160306IMG_20170926_144040 IMG_20170926_144110 IMG_20170926_144203 IMG_20170926_144318 IMG_20170926_144336 IMG_20170926_144347 IMG_20170926_145841 IMG_20170926_145854 IMG_20170926_145908  IMG_20170926_155348 IMG_20170926_155546

Program „Bezpieczna+”

bezpieczna+
W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do programu „Bezpieczna+”. Celem akcji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
Jako priorytetowe działania wspierające szkołę do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w ramach celu szczegółowego dla programu „Bezpieczna+” minister edukacji wskazała:
1) Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy.
2) Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

Harmonogram programu Bezpieczna+ SP15

 

Już tuż, tuż…

14814111-bee-announcing-in-megaphone

Wakacje – już niedługo…tylko 291 dni :), a teraz…

Z A C Z Y N A M Y

4 września 2017 roku o godzinie 9.00

Szkoła Pod Lasem nie będzie już pusta.

Rozpoczynamy rok szkolny 2017/2018 !!!

Do zobaczenia!!!

 

Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

  1. słabowidzących,
    2. niesłyszących,
    3. słabosłyszących,
    4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
    5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
    6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
    7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
    8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
    2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
    3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
    lub do
    4. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

– klasy II i III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),
– klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
– klasy I branżowej szkoły I stopnia,
– liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wysokość pomocy

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kwoty 175 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia lub klasy i branżowej szkoły I stopnia do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego do kwoty 445 zł

 

Należy zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin na złożenie wniosku zostanie ustalony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.


Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. w przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko ucznia,
    • nazwę i adres szkoły,
    • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
    • wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
    • kwotę i datę zakupu,
    • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

 

Kto wypłaca pomoc

W przypadku szkół prowadzonych przez gminę to dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub Ministra Obrony Narodowej – zwrotu kosztu dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) oraz uchwała nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.- „Wyprawka szkolna”.

Kuratorium Oświaty w Katowicach prosi o zapoznanie się z ww. dokumentami.

Wzorem lat ubiegłych przekazujemy wskazówki dotyczące rozwiązań zasługujących na spopularyzowanie w działaniach zmierzających do jak najlepszego wykorzystania dotacji oraz dotarcia z pomocą do wszystkich rodzin kwalifikujących się do objęcia programem:

  • przekazanie szkołom pełnej informacji dot. zasad realizacji programu,
    • szkolenia dla dyrektorów szkół oraz pedagogów szkolnych,
    • zobowiązanie dyrektorów szkół do przekazania pełnej informacji rodzicom oraz dotarcia do wszystkich rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach programu,
    • umieszczenie informacji dot. „Wyprawki szkolnej” na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej gminy, ośrodków pomocy społecznej,
    • zamieszczenie na stronie internetowej, budynku szkoły informacji o programie oraz warunkach kwalifikujących do objęcia programem,
    • zamieszczenie informacji w lokalnej prasie oraz portalach miejskich/gminnych na temat możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
    • zobowiązanie dyrektorów szkół do składania raportów z realizacji programu,
    • przekazanie przez szkoły informacji o zasadach programu „Wyprawka szkolna” na zebraniach z rodzicami,
    • przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów informacji na temat warunków jakie należy spełnić aby móc skorzystać z pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
    • osobisty kontakt dyrektora lub pedagoga szkoły z rodzicami,
    • pomoc szkoły przy wypełnianiu przez rodziców, opiekunów prawnych wniosków oraz kompletowaniu dokumentacji.

Zarządzenie Nr 707/WO/2013
Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Na podstawie: art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dyudaktycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.818).

zarządzam: 

  1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników do dnia 10 września każdego roku.
  2. Traci moc zarządzenie Nr 540/WO/2008 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 03.09.2008 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniu 12 lipca 2013 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. Rozporządzenie  zostało ogłoszone w dniu 17.07.2013 r. w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 818 i weszło w życie z dniem 18.07.2013 r.

Na podstawie § 5 ust. 3 w/w rozporządzenia, wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych składa się w terminie ustalonym przez prezydenta miasta właściwego dla siedziby szkoły.

Prezydent Miasta Zabrze ustala termin składania wniosków do dnia 10 września każdego roku.

Podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.